Обласне методичне об’єднання викладачів соціальних дисциплін та правових знань ЗФПО

Сучасні вимоги до здобувачів освіти вимагають якісно нових підходів до організації освітнього процесу: його перебудові відповідно до змішаної форми навчання, використання інформаційно-комунікативно-медійних технологій та застосування новітніх методів і прийомів організації освітньої діяльності. Ці актуальні питання – у центрі уваги членів обласного методичного об’єднання викладачів соціальних дисциплін та правових знань ЗФПО Сумської області.
Шляхи вирішенгя вищеозначених питань шукали на засіданні ОМО, яке відбулося онлайн 22 грудня 2021 року.
До обговорення долучилися Світлана Моцак, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін СДПУ ім. А.С. Макаренка, яка
на високому теоретичному та методологічному рівні розкрила проблемні питання змішаного навчання та надала ґрунтовний аналіз різних освітніх платформ.
До розмови долучився і представник обласної творчої групи викладачів соціально-гуманітарного циклу Ярослав Гребіник, який презентував використання інформаційно-медійних ресурсів в освітньому процесі.
Дискусія та обмін досвідом викладачів, засвідчили важливість і зацікавленість пошуком оптимальних підходів до якісного надання освітніх послуг.