Нормативна база

Положення Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про організацію освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про Циклові комісії Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення


Положення про екзаменаційну комісію


ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Колективний договір


Правила внутрішнього розпорядку


ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості освітнього процесу


ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання діяльності викладачів


ПОЛОЖЕННЯ про про навчально-методичний комплекс дисципліни


ПОЛОЖЕННЯ про відділення


ПОЛОЖЕННЯ про кодекс академічної доброчесності


ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисципліни