Нормативна база

Положення Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про організацію навчального процесу Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про Циклові комісії Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення


Положення про екзаменаційну комісію


ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Колективний договір


Правила внутрішнього розпорядку