Гуртожиток

Гуртожиток ВСП «Машинобудівний фаховий коледж СумДУ» розташований за адресою:
м.Суми, проспект Тараса Шевченка, 15.
Всього місць – 307.
Заселених місць – 179.
Вільних місць – 128.

Положення про студентський гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гутрожитку

Положення про рейтинг на поселення у студентський гуртожиток

Договір на поселення в гуртожиток