Історія навчального закладу

З 1917 до 1930 року професійно-технічна школа декілька разів змінювала свою адресу, об’єднувалася з іншими навчальними закладами. Керували навчальним закладом у цей період Г.І. Мельник та О.Є. Коробчанський.

1918 рік. Професійна з механічної справи школа переїжджає в будинок колишнього вищого початкового училища по вул. Дзержинського, 1 (нині вул. Троїцька).

Машинобудівний коледж утворений у листопаді 1917 року як професійно-технічна школа з механічної справи за ініціативи профспілкової організації колишнього Бельгійського акціонерного товариства (нині ПАТ Сумське НВО). Керівником школи став досвідчений робітник, який раніше займав посаду голови трудової комісії Губрадпрофу, Г.І. Мельник. Контингент складав 100-120 чоловік. За минулі роки було підготовлено понад 30 тисяч висококваліфікованих фахівців, серед яких – Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, відомі громадські діячі, вчені, доктори наук, керівники підприємств та організацій.

1921 рік. У січні в колишньому будинку Олександрівської гімназії по вул. Дзержинського, 3 (нині вул. Троїцька) розпочав роботу навчальний комбінат, який об’єднував професійну з механічної справи школу, вечірній робітничий технікум, архітектурно-будівельний технікум та вечірній робітничий інститут.

1923 рік. Професійна з механічної справи школа й архітектурно-будівельний технікум об’єднуються в єдиний навчальний заклад під назвою Сумська індустріальна профтехшкола.

1927 рік. Індустріальна профтехшкола здійснює перший випуск спеціалістів-інженерів.

1928 рік. Індустріальну профтехшколу перейменовують у Сумський індустріальний технікум з механічним, хімічним і дорожньо-будівельним відділеннями. До цього часу були побудовані навчально-виробничі майстерні, які мали механічні, ливарні, модельні й ковальські виробничі дільниці, що збереглися до нашого часу.

1930 рік. Відбувається розділення індустріального технікуму та утворення самостійних середніх спеціальних навчальних закладів: машинобудівного, будівельного та цукрової промисловості технікумів, які розміщуються в окремих будівлях. У помешканні по вулиці Дзержинського, 3 залишається машинобудівний технікум, вечірній робочий технікум і новоутворений вечірній індустріальний інститут і робфак. Машинобудівний технікум готує кадри зі спеціальностей: «Обробка металів різанням», «Ливарне виробництво», «Зборочно-монтажна справа», відкривається нова спеціальність «Холодильно-компресорне машинобудування».

1931 рік. Розпорядженням ВОЦХМ Сумський індустріальний інститут, машинобудівний технікум і робфак об’єднуються в єдиний навчальний комбінат, директором якого призначається А.Е. Коробчанський. При навчально-виробничих майстернях комбінату відкриваються курси трактористів та водіїв, потреба в яких різко зросла.

1933 рік. Індустріальний вечірній інститут ліквідовується, а з ним – назва «навчальний комбінат»; залишається Сумський машинобудівний технікум, директором якого призначається М.І. Яблоков. У цей період технікум має у своєму розпорядженні міцну навчально-матеріальну базу, обладнані кабінети, лабораторії, достатню кількість приладів, навчальних посібників, кіноустановку, оснащені навчально-виробничі майстерні, гуртожиток, їдальню з триразовим харчуванням.

Для забезпечення учнів харчуванням у технікумі, на землях, що знаходяться поблизу навчально-виробничих майстерень, було створено підсобне господарство з відгодівельним пунктом.

1935 рік. Технікум переходить у підпорядкування Наркомважмашу і називається Сумський технікум хімічного машинобудування.

1939 рік. Утворилася Сумська область, обласні установи займають будівлю по вул. Д зержинського, 3, і технікум змушений переїхати на вул. Привокзальну, 9.

1941 рік. Наказом №124 від 10 липня 1941р. оформлено випуск молодих спеціалістів, які закінчили технікум у кількості:

1) ливарна справа – 7 чоловік;

2) збір і монтаж хімічної апаратури – 10 чоловік;

3) холодильна обробка металів – 26 чоловік.

Директор технікуму А.В. Іванов, більшість співробітників і студентів відправляються на фронт Другої світової війни.

Сам технікум у серпні 1941 р. під керівництвом директора А.П. Карпова виїхав у евакуацію до Середньої Азії під Ташкент у м. Чирчик, де разом з колективом заводу ім. М. В. Фрунзе будували завод №724, встановлювали обладнання та освоювали виробництво мінометів. Одночасно не припинявся навчальний процес підготовки спеціалістів для виробництва.

У дослідженні цього періоду історії залишилось багато білих плям. Маємо незначну кількість архівних документів періоду евакуації. Ось чому таку велику цінність мають спогади наших випускників того часу. Багато викладачів нашого навчального закладу пройшли крізь горнило війни. Їхні імена назавжди занесені до літопису історії коледжу.

1944 рік. Згідно з наказом Народного Комісаріату Мінометного Озброєння №65 від 8 лютого 1944 року технікум повертається у звільнене м. Суми і розташовується на Червоній площі, 17. До початку занять (жовтень 1944р.) було підготовано 5 кімнат під аудиторії, і хоча учням доводилося ще сидіти на лавах, закріплених цвяхами до чурбаків, контингент складав 270 чоловік.

1945-1946 роки. У післявоєнний період навчальний заклад очолював О.С. Буланович. Технікум почав навчальний рік з контингентом 477 чоловік, із них на першому курсі – 210 чоловік. У цей період навчальний заклад відчуває особливі труднощі в розміщенні, орендує 7 аудиторій у школі №4, а потім 5 – у школі №20, що знаходяться на відстані 3,5 км від основного приміщення технікуму.

1947-1948 роки. Навчальний рік технікуму розпочався в приміщенні по вул. Колесниківській, 22, де налічувалось 12 аудиторій і 3 лабораторії, у яких навчалось 25 груп з кількістю студентів 625 чоловік. Склад викладачів – 25 основних працівників і 10 сумісників. Відкривається бібліотека з книжковим фондом 16180 примірників. Найбільший випуск спеціалістів припадає на 1948 рік за спеціальностями «Холодна обробка металів різанням», «Виробництво машин і апаратів хімічної промисловості», «Ливарне виробництво».

1950 рік. У листопаді технікум переводиться у відновлену чотириповерхову будівлю по вул. Привокзальна площа, 9. Відновлює свою роботу вечірнє відділення навчального закладу. У технікумі здійснюється підготовка кадрів з чотирьох спеціальностей: «Обробка металів різанням», «Холодильно-компресорне машинобудування», «Хімічне машинобудування», «Ливарне виробництво». Повністю відновлено навчально-виробничі майстерні корисною площею 1134 м2. Є механічна, слюсарна, ливарна, модельна та ковальська дільниці, освоюється випуск товарної продукції. Бази практики:

 • Сумський машинобудівний завод ім. М. В. Фрунзе;
 • Сумський насосний завод;
 • Київський машинобудівний завод «Більшовик»;
 • Одеський завод холодильного машинобудування ім. Сталіна;
 • Свеський насосний завод;
 • Краснодарський компресорний завод.

З березня 1952 до 1972 року навчальний заклад очолював Петро Кононович Дащенко, відома в місті Суми людина, фахівець металознавства, громадський діяч. Завдяки наполегливості директора в 1960 році було побудовано й здано в експлуатацію гуртожиток на 420 місць. Контингент студентів на початок 1952-1953 навчального року складав 1180 осіб. 10 листопада 1964 року – особлива дата в житті навчального закладу. За високі показники в розвитку фізичної культури та спорту серед студентів та виконання умов «Положення про спортивний клуб» колективу фізичної культури Сумського машинобудівного технікуму ДСТ «Авангард» присвоєно звання «Спортивний клуб».

У серпні 1966 року було здано в експлуатацію новий навчальний корпус технікуму, у якому розміщено 32 кабінети, 18 лабораторій, актова й спортивна зали, бібліотека з читальною залою (книжковий фонд – 52 тис. примірників).

У 1967 році було створено музей історії технікуму, який діє і розвивається сьогодні. За успіхи в підготовці фахівців та з нагоди 50-річчя 24 листопада 1967 року технікум нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

У 1968 році в технікумі готували фахівців зі спеціальностей:

 • «Обробка металів різанням»;
 • «Холодильно-компресорні машини і установки»;
 • «Хімічне машинобудування»;
 • «Ливарне виробництво чорних металів»;
 • «Технологія зварювального виробництва»;
 • «Планування на підприємствах машинобудівної галузі».

З 1968 до 1987 року в навчальному закладі здійснювалася підготовка фахівців зі спеціальності «Зварювальне виробництво». Для цього було створено відповідну матеріальну базу: три лабораторії та два кабінети для спеціальних дисциплін.

За роки існування було випущено тридцять одного фахівця з дипломом з відзнакою. Спеціальність було закрито у зв’язку з тим, що на базовому підприємстві СМВО ім. М. В. Фрунзе значно скоротилися обсяги випуску продукції, яка потребувала зварювальних робіт.

Розвиток технічної творчості дозволив технікуму в 1965, 1970, 1971, 1972, 1973 рр. узяти участь у виставці передового досвіду в м. Київ і ВДНГ СРСР. За досягнення в роботі з технічної творчості технікум нагороджено дипломом другого ступеня ВДНГ. У 1972 році кабінет «Деталі машин», (викладач Г.О.Погарський) став лауреатом ВДНГ та був нагороджений бронзовою медаллю.

Наші випускники направлялися на провідні підприємства хімічного машинобудування колишнього СРСР: Свердловський «Уралхіммаш», Київський завод «Більшовик», Харцизький машинобудівний завод, Сумський машинобудівний завод ім. М.В. Фрунзе та ін. Більшість з них було призначено керівниками основних цехів та відділів заводів, працювала провідними конструкторами та технологами.

Спеціалісти, підготовані колективом викладачів Сумського машинобудівного технікуму, користувались заслуженим авторитетом як спеціалісти високої кваліфікації.

З 1972 до 1985 року навчальним закладом керував Саленко Павло Михайлович. Під його керівництвом навчальний заклад посів провідне місце серед навчальних закладів Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР. За досягнення високих показників у роботі технікум щорічно нагороджувався Почесною грамотою Міністерства хімічного і нафтового машинобудування та Центрального комітету профспілки робітників важкого машинобудування.

У цей період у технікумі працює творчий, досвідчений педагогічний колектив зі своїми традиціями навчання та виховання. Це робить престижним навчальний заклад серед інших у місті та області, а матеріальну базу – однією з найкращих у країні. Кабінетам фізики, деталей машин присуджують призові місці ВДНГ СРСР. 37 випускників стали раціоналізаторами та винахідниками на підприємствах міста (на 01.01.1979 р.). Технікум один із перших у Міністерстві відкрив спеціальність «Експлуатація і наладка верстатів з ЧПК», яка була найкращою серед технікумів Мінхіммаша СРСР.

З 1985 до 1988 року Микола Васильович Скачедуб працював директором технікуму. Головним напрямком роботи педагогічного колективу в цей період було створення матеріальної бази та методичного забезпечення нових спеціальностей. У 1984 році було відкрито спеціальність 0663 «Експлуатація промислових роботів» для підготовки техніків-електромеханіків. На підприємствах м. Суми використання промислових роботів в умовах одиничного та дрібносерійного типів виробництв, як показала практика, виявилось малоефективним, тому розвиток спеціальності не мав перспектив, тому спеціальність було закрито.

З 1988 до 1998 року Юрій Дмитрович Михайлик керує технікумом. У 1991 році Сумський машинобудівний технікум реорганізовано в Сумський машинобудівний коледж, починається плідна співпраця з Сумським державним університетом у складі єдиного навчально-наукового комплексу «Фізтеховець».

Коледж у співпраці з випусковими кафедрами університету вперше в Україні розробив інтегровані навчальні плани зі спеціальностей: «Експлуатація і наладка верстатів ЧПК» та «Хімічне і нафтове машинобудування», які дозволяли вести ступеневу підготовку бакалаврів за участі викладачів кафедр СумДУ з науковими ступенями.

У вересні 1997 року наказом МОН України №218 Машинобудівний коледж увійшов до структури Сумського державного університету. Почався новий етап розвитку коледжу в складі СумДУ.

У 1997-2000 роках вісім груп випускників Машколеджу зі спеціальностей «Експлуатація і наладка верстатів ЧПК» та «Хімічне і нафтове машинобудування» було переведено на 4 курс інженерного факультету. У 1998 році навчальний заклад очолив Микола Миколайович Антиков. Чисельність студентів з 720 осіб у 1997 році збільшується до майже 1200 у 2010 році на денному відділенні та до 300 осіб на заочному. Відкриваються 4 нові спеціальності: «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Економіка підприємства», «Видавнича справа та редагування», «Друкарське виробництво».

У 2001 році коледж отримав статус територіального базового навчального закладу у Сумській області. Студенти коледжу щорічно є переможцями або призерами обласних етапів олімпіад, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, відстоюючи честь області, входять у рейтингову десятку.

Машинобудівний коледж проводить підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей:

 1. 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми програмами «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» та «Хімічне та нафтове машинобудування.
 2. 136 «Металургія».
 3. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 4. 122 «Комп’ютерні науки».
 5. 061 «Журналістика».
 6. 186 «Видавництво та поліграфія».

У коледжі створено комп’ютерний центр, що складається з 7 оснащених необхідною копіювальною і розмножувальною технікою комп’ютерних класів.

Спортивний клуб «СТАРТ» коледжу, який святкував 50-річний ювілей у 2014 році,  вже  24 роки  поспіль  є незмінним  лідером  у  спартакіаді  серед ВНЗ І-ІІ р.а. регіону.

До 100-річного ювілею коледжу у листопаді 2017 року за ініціативи керівництва групи підприємств «Технологія» в особі генерального директора Зайця В.В., та за підтримки народного депутата України Медуниці О.В., за участю Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради та Сумської міської ради у жовтні 2017 року був розроблений пілотний проект створення навчального центру дуальної освіти «Нове життя» на базі Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, який був презентований на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в місті Суми та отримав схвалення щодо джерел фінансування, а саме:

Державний бюджет                       – 6 млн. грн.

Група компанії «Технологія»         – 3 млн. грн.

Міський бюджет                            – 2 млн. грн.

Обласний бюджет                         – 2 млн. грн.

Машинобудівний коледж СумДУ   – 2 млн. грн.

Це перший пілотний проект у регіоні, який передбачає державно-приватне партнерство у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців на рівні сучасних вимог для групи підприємств «Технологія», яка спеціалізується на виробництві закупорювальних і пакувальних матеріалів. За час свого існування компанія зайняла міцні позиції лідера не тільки на ринку України, але і за кордоном. Експорт продукції підприємства здійснюється в 33 країни світу й охоплює чотири континенти. Назва підприємств говорить про прагнення колективу завжди рухатися в ногу з часом, використовуючи найсучасніші технології. Вектор розвитку підприємств групи «Технологія» спрямований на постійне самовдосконалення, яке реалізується в системах виробництва, менеджменту та контролю якості продукції.

Співробітництво Машинобудівного коледжу СумДУ з підприємствами групи компаній «Технологія» почалося у 2008 році із відкриття нової спеціальності «Друкарське виробництво» з метою підготовки досить вузькопрофільних фахівців-друкарів. За допомогою цих підприємств було створено матеріально-технічну базу спеціальності у вигляді сучасного кабінету спеціальності, оснащеного аудіо-, відеотехнікою, та наочністю у майстерні друкарської дільниці для проведення практики.

Пілотний проект передбачає заходи по розширенню співробітництва з підготовки коледжем фахівців для групи підприємств «Технологія» зі спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми програмами «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», де передбачається створення двох профілізацій – «Технологія обробки металів на верстатах» і «Технологія виготовлення деталей з полімерів на автоматичних лініях», освітньої програми «Хімічне і нафтове машинобудування», де створюється профілізація «Технологія переробки полімерів» та 186 «Видавництво та поліграфія».

Фінансовий план пілотного проекту забезпечив проведення сучасного капітального ремонту 2-х поверхового лабораторного корпусу, закупку та встановлення у п’яти лабораторіях сучасного технологічного обладнання, а саме:

 • лінії флексорного друку,
 • лінії для виготовлення бахіл,
 • сучасних металорізальних верстатів,
 • комп’ютерного центру CAD/CAM/CAE систем,
 • екструдера, пробопечатного верстата, розривної машини, спектрофотометра.

Створено 5 аудиторій, оснащених інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами, комп’ютерами, наочністю для спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 186 «Видавництво та поліграфія».

За результатами цього у навчальному процесі застосовується сучасне обладнання для обробки металів (фрезерний і токарний верстати «HAAS» з СЧПК «FANUC») та обладнання для отримання виробів з пластмас провідних світових виробників.

Лінія флексорного друку (флексодрукарська машина F-280) та обладнання для проведення лабораторних робіт (пробопечатний верстат, розривна машина, спектрометр) дозволяють поглиблено вивчати технологічні процеси поліграфічного виробництва, працювати друкарями офсетного, трафаретного, глибокого, флексографічного способів друку, копіювальниками, колористами, операторами паперорізальних машин та виготовляти друковану продукцію для потреб регіону.

Комп’ютерна техніка з спеціальним програмним забезпеченням (CAD/CAM/CAE-системи, візуалізатори, симулятори) та технічні засоби навчання (проектори, мультимедійні дошки, стійки «HAAS» СЧПК «FANUC»),

дозволяють вивчати сучасні методи проектування технологічних процесів виготовлення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням та автоматичних лініях, та отримувати практичні навички роботи з віртуальним і реальним обладнанням під час проведення практичних і лабораторних робіт в сучасних кабінетах та лабораторіях.

Екструдер та лінія з виробництва бахіл дозволяють отримати практичні навички роботи з виготовлення полімерної плівки, бахіл та навчити контролювати якість продукції, вивчити способи та процеси виробництва продукції із полімерів.

Для відкриття нових профілізацій створені нові навчальні плани з урахуванням потреб роботодавців, викладачі навчального закладу пройшли стажування на сучасному обладнанні групи підприємств «Технологія».

З початком 2019-2020 навчального року планується запровадження у навчальний процес моделі дуальної освіти, коли коледж готує спеціалістів разом з базовими підприємствами шляхом поєднання роботи та навчання.

Навчаючись на 3-4 курсах студенти мають можливість працювати за фахом та отримувати заробітну платню, поєднуючи навчання та роботу на підприємствах AT «Технологія», AT ТОВ «Гуала Кложерс Україна», AT «Гуала Пак Україна» та інших підприємствах міста.

Машинобудівний коледж є гордістю нашого регіону, готуючи покоління за поколінням майстрів своєї справи. І сьогодні сумлінна та почесна праця колективу спрямована на підвищення якості підготовки та конкурентоспроможності спеціалістів на сучасному ринку праці України.