Матеріально-технічне забезпечення

Машинобудівний фаховий коледж повністю забезпечений матеріально-технічною базою для якісного здійснення освітньої діяльності.

Провадження освітньої діяльності за всіма спеціальностями в МФК СумДУ забезпечено комп’ютерною технікою із відповідним програмним забезпеченням. Комп’ютерне устаткування закладу, яке використовується в освітньому процесі, налічує 175 одиниць персональних ЕОМ (ПЕОМ) із додатковим організаційним та периферійним обладнанням із строком використання не більше восьми років. У закладі наявні відеопроектори, телевізійні панелі,  інтерактивні дошки. Аудиторні заняття проводяться у спеціалізованих кабінетах, лабораторіях, які оснащені мультимедійним обладнанням.

Відкритий на базі коледжу перший в Сумській області центр дуальної освіти. Сучасне високотехнологічне обладнання дає можливість виготовляти продукцію на замовлення групи компаній «Технологія» та інших підприємств і організацій студентами 3-4 курсу спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Видавництво та поліграфія», які навчаються за дуальною освітою.

У лабораторіях встановлено сучасне обладнання для проведення лабораторних робіт: машина для виробництва бахіл РССРЕ Plastic Shoe Cover Machine; токарний верстат по металу з УЦІ BERNARDO Master 180; вертикальний свердлильно-фрезерний верстат по металу BERNARDO FM45; стрічко-пильний верстат по металу BERNARDO HBS275; точильно-шліфувальний верстат по металу BERNARDO DS250S; токарний обробний центр з ЧПК «HAAS TL-1»; фрезерний обробний центр з ЧПК «HAAS Mini Mill»; система ЧПК «Haas-Fanuc»; фрезерний верстат 6Р13Ф3 з системою ЧПК WL4M; верстат горизонтально-фрезерний  6Н81; токарний верстат 16К20Т1 з системою ЧПК Електроніка НЦ-31; зубофрезерний верстат ЗФ-0; екструдер для виготовлення плівки для виробництва бахіл. Це дозволяє провадити освітній процес за новими технологіями.

За результатами цього у навчальному процесі застосовується сучасне обладнання для обробки металів та обладнання для отримання виробів з пластмас провідних світових виробників.

Лінія флексографічного друку (флексодрукарська машина F-280) та обладнання для проведення лабораторних робіт (пробопечатний верстат, розривна машина, спектрометр) дозволяють поглиблено вивчати технологічні процеси поліграфічного виробництва, працювати друкарями офсетного, трафаретного, глибокого, флексографічного способів друку, копіювальниками, колористами, операторами паперорізальних машин та виготовляти друковану продукцію для потреб регіону.

Комп’ютерна техніка з спеціальним програмним забезпеченням (CAD/CAM/CAE-системи, візуалізатори, симулятори) та технічні засоби навчання (проектори, мультимедійні дошки, стійки «HAAS» СЧПК «FANUC»), дозволяють вивчати сучасні методи проектування технологічних процесів виготовлення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням та автоматичних лініях, та отримувати практичні навички роботи з віртуальним і реальним обладнанням під час проведення практичних і лабораторних робіт в сучасних кабінетах та лабораторіях.

Екструдер та лінія з виробництва бахіл дозволяють отримати практичні навички роботи з виготовлення полімерної плівки, бахіл та навчити контролювати якість продукції, вивчити способи та процеси виробництва продукції із полімерів.

Слід зазначити, що освітній процес орієнтовано на набуття і формування професійних компетентностей майбутніх випускників, в основі яких – практичні вміння і навички. Тому лабораторні та практичні заняття поводяться лише у спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях у групах чисельністю не більше 15 осіб. Як правило, практичні навички відпрацьовуються у парах, тому кількість дрібного обладнання розрахована на 6-8 осіб, високовартісне обладнання використовується для демонстрації та почергового відпрацювання навичок.

Окрім усіх необхідних складових для отримання освіти, Машинобудівний фаховий коледж має розвинену соціальну інфраструктуру для студентів та співробітників.

Студентів, які приїздять на навчання з інших міст, коледж забезпечує місцями в гуртожитку, який розрахований на 240 мешканців. Студентські потреби в гуртожитку забезпечені на 100%.

Достатньою мірою в коледжі вирішена проблема харчування студентів: їдальня навчального закладу розрахована на 100 місць, працює буфет.

Належна увага в коледжі приділяється фізичному вихованню, здоровому способу життя, дозвіллю студентів. Спортивну базу коледжу складають: спортивна зала (288 м2), зала атлетичної гімнастики і карате (288 м2), стрілковий тир 50х6 м, відкриті спортивні майданчики. Для послуг студентів басейн Сумського державного університету (1300 м2).

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Таблиця 1 –  Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення Повне наймену-вання власника майна Площа, кв. метрів Найменуван-ня та рек-візити доку-мента про право влас-ності або оперативного управління, або користування Документ про право користування (договір оренди)
загальна призначена для використання під час навчання за спеціаль-ністю, що ліцензується призначена для використання за іншими спеціальнос-тями відповідно до отриманої ліцензії строк дії договору

оренди
(з_ по _)

наяв-ність держав-ної реєстра-ції наяв-ність нота-ріаль-

ного посвід-чення

1 2 3 4 5 6 7 8 9
м. Суми проспект Шевченка, 17

Лабораторний корпус

Держава в особі Міністерства освіти і науки України, ВСП “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету“

 

1818 867,5 950,5 Міністерство освіти і науки України,

наказ №961 від 08.08.2016 року.

 

м. Суми проспект Шевченка, 17

Учбовий корпус

6402 595,8 5806,2
м. Суми проспект Шевченка, 17

спортивний майданчик

1951 1951 1951
м. Суми проспект Шевченка, 15

гуртожиток

4643 4643 4643
м. Суми вул. Троїцька, 3

Будівля майстерень №1

482 150 482
м. Суми вул. Троїцька, 3

Будівля майстерень №2

1422 1422
м. Суми, вул. Белінського, 22

житловий будинок

166
м. Суми вул. Троїцька, 3,

споруди адміністративно-господарського та соціально-побутового призначення

319

Таблиця 2 – Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів
усього у тому числі
власних орендованих зданих в оренду
1. Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

3570 3570
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 2608 2608
комп’ютерні лабораторії 386 386
спортивні зали 576 576
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 862 862
3. Службові приміщення 388 388
4. Бібліотека,

у тому числі читальні зали

210

100

210

100

5. Гуртожитки 4643 4643
6. Їдальні, буфети 145 145
7. Профілакторії, бази відпочинку
8. Медичні пункти 36 36
9.  Інші

 

7349 7349

Таблиця 3 – Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Кількість Площа,
кв. метрів
1. Гуртожитки для студентів 1 4643
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 8
3. Їдальні та буфети 2 145
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 4,9
5. Актові зали 1 288
6. Спортивні зали 2 576
7. Плавальні басейни
8. Інші спортивні споруди:

стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо

 

1

 

1951

9. Студентський палац (клуб)
10. Інші