Структура та органи управління закладу освіти

Відокремлений структурний підрозділ є структурним підрозділом Сумського державного університету без права юридичної особи.

Структурними підрозділами коледжу є:

 • навчально-виробничий центр дуальної освіти;
 • навчально-методичний відділ;
 • відділення;
 • циклові (предметні) комісії;
 • бібліотека;
 • їдальня;
 • навчально-виробнича майстерні;
 • спортивно-оздоровчий комплекс;
 • гуртожиток;
 • канцелярія й архив;
 • бухгалтерська служба;
 • підрозділ по роботі з кадрами;
 • господарський підрозділ;
 • підрозділ з охорони праці;
 • культурно-мистецький підрозділ (позанавчальний);
 • підрозділ спортивно-масової та оздоровчої роботи;
 • соціально-психологічна служба.

У коледжі здійснюють освітню діяльність такі відділення:

 • спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 122 Комп’ютерні науки;
 • спеціальності 133 Галузеве машинобудування;
 • спеціальностей 061 Журналістика, 136 Металургія; 186 Видавництво та поліграфія.

У коледжі створені такі циклові комісії:

 • соціально-гуманітарних дисциплін, мов та літератури;
 • природничих дисциплін;
 • математики та інформатики;
 • фізичного виховання та Захисту України;
 • спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»;
 • спеціальності 136 «Металургія»;
 • спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»;
 • спеціальності 061 «Журналістика» та 186 «Видавництво та поліграфія».