Накази на зарахування

Наказ на зарахування на базі БЗСО на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету.

Наказ на зарахування на базі БЗСО на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб.