Виклики дистанційного навчання

Нові реалії життя в умовах карантинних обмежень потребують зміни підходу до організації освітнього процесу. Саме ці питання були винесенні для обговорення на чергове засідання викладачів фізики закладів фахової передвищої освіти Сумської області. В перший день календарної зими, який співпав з першим снігом, в режимі онлайн зустрілися 27 викладачів з 20 навчальних закладів нашої області. Суми, Глухів, Путивль, Ромни, Конотоп та Шостка – така географія представництва мала місце 1 грудня 2021 року.

Власними здобутками щодо організації дистанційної підтримки викладання предметів та дистанційного навчання щиро поділився викладач фізики КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж ім. професора М.І. Ситенка» Олександр Пальчик. Він презентував власний сайт, на якому викладає навчальні матеріали, та розповів про можливості гугл-класу при встановленні зворотнього зв’язку зі студентами.

В умовах, коли навчальний процес з аудиторій та лабораторій переноситься у віртуальну реальність, особливі труднощі відчувають викладачі природничих дисциплін, адже не завжди є можливість провести реальні спостереження та експерименти, які лежать в основі пізнання навколишнього світу. Про залучення студентів до віртуальних експериментів шляхом використання інтерактивних симуляцій розповіла голова ОМО, викладач фізики ВСП МФК СумДУ Ірина Голубкова.

До обговорення долучилися й інші викладачі. Цікавий спосіб звітності по лабораторних роботах у вигляді фото(відео)-звіту запропонувала Світлана Єфіменко (ВСП «Шосткинський фаховий коледж ім. І. Кожедуба СумДУ»). Питання якості знань студентів під час дистанційного навчання підняла Вікторія Захарова (КЗ СОР  «Сумський фаховий медичний коледж»). Під час мозкового штурму були запропоновані різні форми виконання лабораторних робіт та перевірки знань студентів.

Ніхто з присутніх не лишився байдужим. Кожен отримав для себе корисну інформацію яку зможе використати при дистанційному навчанні.