Вебінар до Міжнародного дня рідної мови

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» відбувся за ініціативи Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Захід присвячено Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО 21 лютого 2021 р. (International Mother Language Day 2021).

До заходу долучилися і члени гуртка «Культуромовна особистість журналіста» (керівник – Наталія ПОНОМАРЕНКО).

Серед виступів:

Дитяча література – невід’ємна складова мовного саморозвитку дитини (Анна Антонова);

Фразеологізми в дитячій літературі як засоби вираження умовного синтаксичного способу (Поліна Павленко);

Онлайн-словники: сучасний стан розвитку та перспективи (Аріна Столбцова);

Образ жінки в сучасній українській літературі рідного краю (Анастасія Волк);

Культура мови та мовленнєвий етикет студентських телеканалів закладів фахової передвищої освіти (Мирослав Деревянко);

Книга-іграшка як засіб формування культуромовної особистості дітей дошкільного віку (Лопандя Карина);

Особливості ідіостилю сучасних письменників-журналістів (Олександра Яснік);

Формування мовної особистості засобами дитячої літератури рідного краю (Ірина Москаленко).

Вдячні організаторам та учасникам вебінару за проявлену ними любов, щирість і повагу до рідної української мови.