ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ЗВО I-II Р.А. СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пропозиції стосовно подальшого функціонування ЗВО І-ІІ р.а

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

м. Київ – 01042, вул. П.Лумумби, 17 тел./факс 528-65-96

На № ____________ № 158

від ______________ 20__р. 21 жовтня 2014 р.

Шановна Ліліє Михайлівно!

В зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про вищу освіту» надсилаємо деякі пропозиції стосовно подальшого функціонування ВНЗ І-ІІ р.а., а також просимо надати роз’яснення стосовно діяльності технікумів і коледжів на перехідний період.

1. Виділити технікуми і коледжі в окрему ланку освіти (середньої-спеціальної).

 • Перейменувати їх в технічні коледжі (або інше).
 • Зберегти прийом в ці навчальні заклади на базі 9 класів.
 • Ці положення врахувати при розробці нового базового закону «Про освіту».
 • Розробити відповідний закон.

2. В бюджеті передбачити фінансування технікумів і коледжів на наступний рік (на перехідний період).

3. Зберегти можливість вступу в університети випускників технікумів і коледжів без ЗНО на скорочений термін навчання за спеціальністю. (Економія бюджетних коштів).

4. Який статус мають технікуми і коледжі після прийняття закону про «Вищу освіту» (вимоги відповідного документу від казначейства, контролюючих органів, довідок від студентів для військоматів, тощо.)? Який термін дії цього статусу? Який статус будуть мати після отримання ліцензії на підготовку молодших бакалаврів?

5. Чи зможуть технікуми і коледжі продовжувати прийом на підготовку молодших спеціалістів (аналогічно з ВПУ) в 2017 р. (ті, що отримають ліцензію на підготовку «молодшого бакалавра» і ті, що не отримають)?

6. Чи потрібно, отримувати нові ліцензії на підготовку молодших спеціалістів в 2017 р., якщо термін діючих ще не закінчився, для тих, хто не отримає ліцензію на підготовку молодших бакалаврів?

7. Розробити умови ліцензування «молодших бакалаврів»:

 • перелік спеціальностей;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми;
 • освітньо-кваліфікаційні характеристики;
 • таблиці відповідності;
 • вимоги до викладацького складу;
 • вимоги до матеріально-технічної бази, і т.д.

8. Чи розповсюджується дія правового статусу, визначеного в новому законі «Про вищу освіту» на технікуми і коледжі і на який період?

9. Чи розповсюджується дія ст. 32 «Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу» на технікуми і коледжі і на який період?

 • розробка освітніх програм в межах ліцензованої спеціальності;
 • самостійне визначення форми навчання і форми організації освітнього процесу;
 • формування та затвердження власного штатного розпису;
 • утворення загальноосвітніх навчальних закладів;
 • розпорядження власними надходженнями від надання платних послуг;
 • відкриття поточних та депозитних рахунків в банках, і т.д.

10. Чи потрібно створювати кафедри і факультети для підготовки молодших бакалаврів (для отримання відповідної першої ліцензії), чи зберігається діюча структура (циклові комісії і відділення)?

11. Чи створюється наглядова рада на час перехідного періоду?

З повагою Голова Спілки голів обласних рад директорів
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України

А.К. Похресник