Перші кроки в науку машівців

Юні науковці-машівці мають гарну традицію – доводити вміння проводити наукові дослідження, долучаючись до обласної конференції «Перший крок в науку»!

До секції «Філологія – Комунікації – Суспільство» долучилися з доповідями:

«Культура роботи журналіста з інформацією в умовах гібридної війни (Завдов’єва К., керівник – Пономаренко Н.);

«Візуальні засоби мови ворожнечі як інструмент інформаційної війни» (Савченко Є., керівник – Пономаренко Н.).

До секції «Математичні науки. Комп’ютерні та інформаційні технології» долучилися з доповідями:

«Розв’язання трисекції кута за допомогою комп’ютерних технологій» (Кулібаба Д., керівник – Вороніна Н.);

«Розв’язання інженерної задачі методами інтервальної математики» (Жулавський М., керівник – Ніколенко В.);

До секції «Суспільство. Економіка. Управління» долучилися з доповідями:

«Застосування QR-кодів для просування бізнесу» (Малик Р., керівники – Линець В., Крамінська Г.);

«Фінансова безпека підприємства: як досягти?» (Голуб С., керівники – Линець В., Крамінська Г.);

«Проблема ефективної зайнятості молоді в Україні та шляхи її вирішення» (Козюля В., керівник – Титаренко А.);

«Особистий бренд у бізнесі» (Маліженовська М., керівники – Линець В., Крамінська Г.);

«Вплив демографії на економічне зростання України» (Маринич Т., керівник – Крамінська Г.);

«Штучний інтелект у сфері бізнесу» (Буханцова Я., Скриннік В., керівники – Линець В., Крамінська Г.);

«Вплив ціни газу на життя населення» (Басанець К., керівник – Крамінська Г.).

До секції «Сучасні технології у промисловому виробництві. Механічна інженерія. Актуальні екологічні проблеми»

«Економічні реалії сьогодення і виклики майбутнього» (Cухонос А., керівники – Линець В., Крамінська Г.).

До секції «Технічна фізика. Електроніка» долучилися з доповідями:

«Комп’ютерне моделювання дифракційно-черенковського випромінювання в металодіелектричній структурі з комбінованим дієлектричним середовищем» (Рубан Б., керівник – Рубан А.).

Зі збірником тез можна ознайомитися за покликанням: https://studconf.sumdu.edu.ua/2022/zbornik_pershiu_2022.pdf або на сайті НТСА СумДУ: https://ntsa.sumdu.edu.ua/category/novyny/.

Дякуємо за участь усім студентам та їхнім науковим керівникам!

Кожен воєю на своєму фронті

Все буде Україна!💙💛🇺🇦