Конференції, фестивалі

Вороніна Н.К. ., викладач математики, викладач – методист:

ІІІ  Міжнародна науково – методична конференція «Розвиток умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання природничо – математичних дисциплін» 8-9.11.2018.

Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива 2018»; «Квадрат Піфагора в нумерології» ΙΙ,V науково-методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти», 29.10-01.11.2018р.; 28-30.1-.2019р.

Фестиваль освітнього лідерства «Clever» 22.09.2018; 21.09.2019р.

Лобова В.В. ., викладач інформатики і  математики, старший викладач:

«Формування компетенцій студентів коледжів засобами технології веб-квестів при навчанні інформатики»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018 р., м.Суми; у 2-х частинах. – ФОП Цьома С.П., 2018. -Ч. 1. -132 с.

«Організаційно- педагогічні засади використання ІКТ у патріотичному вихованні студентів в навчальній і позакласній діяльності»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціі «Діджиталізація освітнього простору України» , вересень 2019, Бердянськ

ІІІ, V Науково – методична сесія фізмат фестивалю «Актуальні питання фізмат освіти» в рамках концепції «Нова українська школа» 29.10-01.11.2018. .; 28-30.1-.2019р.

Міжнародна науково – практична конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця».

Науково-практичний семінар «Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук»

6-7.12.2018;

Всеукраїнський науково-практичний семінар «STEM – освіта: Інноваційні проєкти для НУШ» 22.-23.04.2019.

Крамар О.П., викладач математики, старший викладач:

ІV, V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа»; 03-04.квітня 2019 р.; 28-30.1-.2019р.

Регіональна конференція для шкільних педагогів магістральний міні – EdCamp Konotop

Крамар Л.М., викладач фізики:

Регіональна конференція для шкільних педагогів магістральний міні – EdCamp Konotop,

ІV,V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа», 03-04.квітня 2019 р..; 28-30.1-.2019р.

Комар Н.Д., викладач фізики, викладач – методист:

ІV,V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа», 03-04.квітня 2019 р.; 28-30.1-.2019р.

Голубкова І.М., викладач фізики, викладач – методист:

ІV,V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа», 03-04.квітня 2019 р.; 28-30.1-.2019р.

Голубкова І.М. Використання технології «змішаного навчання» для розвитку пізнавальної активності студентів. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій  у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали  ІV  Всеукраїнської   науково-методичної  конференції,  м. Суми, 27 листопада 2019 р

Голубков І.Г. Формування ключових компетентностей під час розв’язування фізичних задач. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій  у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції, м.Суми, 27 листопада 2019 р.

Линець В.П., викладач економічних дисциплін:

Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива -2018» та публікація наукової статті «Аналіз використання вільного часу студентом»

Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи

І Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули бізнесу»

Крамінська Г.В., викладач економічних дисциплін:

1Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива -2018» та публікація наукової статті «Перспективи використання біопалива»

 Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи.

Скороходова Л.І.,викладач економічних дисциплін:

Всеукраїнський бізнес форум «Бізнес-школа»

І Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули бізнесу»

Павленко В.В., викладач нарисної геометрії:

Ivanov, V. Computer-Aided Positioning of Elements of the System “Fixture – Workpiece” / V. Ivanov, I. Pavlenko, O. Liaposhchenko, O. Gusak, V. Pavlenko // 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (MMS-2018), paper no. 2279706, http://dx.doi.org/10.4108/eai.6-11-2018.2279706.Хорватія

Застосування альтернативних методів розв’язання прикладних задач у графічних дисциплінах інженерного спрямування / В. В. Павленко, І. В. Павленко, А. Д. Лазаренко, В. В. Яковчук // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали V Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (м. Суми, 17–20 квітня 2018 р.) / редкол.: О. Г. Гусак, І. В. Павленко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. –С. 136.

Відкриті електронні ресурси для організації самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін / В. В. Павленко, І. В. Павленко // Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики : Матеріали І Обласної науково-практичної конференції (м. Суми, 23 березня 2018 р.). – Секція “ІКТ-технології в позашкільній освіті”. – Суми : Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (ОЦПО та РТМ), 2018. – С. 8-12.

Гуржій С.М., викладач філологічних дисциплін, старший викладач:

Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 06.12.2018 р

Наливайко К.О., викладач філологічних дисциплін:

Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 06.12.2018 р

 Біловодська Г.Г., викладач філологічних дисциплін,викладач – методист:

Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 06.12.2018 р

Якущенко О.А., викладач соціальних дисциплін, старший викладач:

Фестиваль освітнього лідерства «Clever» ,м. Київ, 22.09.2018р.

Ананченко Ю.М., викладач комп’ютерних дисциплін:

Фестиваль освітнього лідерства «Clever» ,м. Київ, 22.09.2018р.

Сучкова В.В., викладач журналістики:

ІІІ Науково – практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства», м. Київ, 13.12 2018.

Ровна А.В. викладач комп’ютерних дисциплін:

XV Міжнародна науково-практична конференція Управління проектами у розвитку суспільства», «Ключові тренди в розвитку управління проектами – від раціональної моделі до поведінкової і нейро – економік» 19-20 травня 2018р. м. Київ,  Гайдабрус Б.В., Бабич К.В., Ровна А.В. Проект розроблення діалогової інформаційної системи на основі рекурентних нейромереж.

ХІV  Міжнародна науково-практична конференція “Управління проектами: стан та перспективи”, Коблево, Миколаївська обл.. 11-14 вересня 2018 р.. А.В. Ровна Є.А. Дружинін, Проектно-орінтована діяльність ЗВО відповідно до нових нормативних вимог та сучасного стану розвитку індустрії.

ХVI Міжнародна науково-практична конференція «PM Kiev’19» «Управление проектами в развитии общества». А.В. Ровна Є.А. Дружинін, МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЗВО.

Забіцький Д.В., викладач спеціальних дисциплін:

5-а Всеукраїнська  міжвузівська науково – технічна конференція «Сучасні технології у промисловому виробництві». 17-18 квітня 2018р.

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін:

Міжнародна практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» (31.07.2017, Ajman, UAE).

Міжнародна науково-практична конференція «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (19-20 жовтня 2017 року, м. Дрогобич).

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» (19–20.04.2018р., Кропивницький).

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» (26.04.2018р., Суми).

Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (17-18.05.2018р., м. Суми).

Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 24-26 жовтня 2017 року).

ІV Усеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі неперервної професійної освіти» (18.04.2018р., м. Київ).

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» (25.04.2019р., м. Суми).

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи» (07-09.06.2019р., Луцьк).

Голубков І.Г., Голубкова І.М

 «Використання бінарних занять для формування цілісної наукової картини світу»  V Всеукраїнська науково-методична конференція, СДПУ, 25.11.2020 р.

Влезько О.М., Мельникова І.В.

«Самостійна форма роботи з географії як варіант розвитку практичних умінь студентів коледжу в карантинних умовах»,  Всеукраїнська наукова конференція, СДПУ, 09.-11.10.2020 р

Мельникова І.В, викладач географії,

« Напрямки використання статистичних матеріалів на заняттях географії в умовах інформаційного суспільства», ІІ Всеукраїнська науково- практична конференція для студентів та викладачів закладів вищої та перед вищої освіти, 14-15.05.2020 р., м. Маріуполь

Мельникова І.В., Влезько О.М., викладачі географії

“Самостійна форма роботи з географії як варіант розвитку практичних умінь студентів коледжу в карантинних умовах “, П’яті Сумські географічні читання (9-11 жовтня 2020 р.)(ВУНК).

          Коломієць Я.М., викладач іноземної мови

“Використання додатків та програм при викладанні англійської мови в ЗФПО в умовах дистанційного навчання”, Міжнародна науково-практична інтернет- конференція “Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ”, 9-10 листопада 2021 р м Вінниця, Національний технічний університет. 

Голубков І. Г., Голубкова І. М., викладачі математики і фізики 

“ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ СИМУЛЯЦІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”,

VІ Всеукраїнська науково-методична конференція, СДПУ ім.А.Макаренка, 24 листопада 2021р 

.Лебединська Ю. С., Лебединський С. О., викладачі фізики 

“ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ”, VІ Всеукраїнська науково-методична конференція, СДПУ ім.А.Макаренка, 24 листопада 2021р 

Лебединський С. О., Лебединська Ю. С., викладачі фізики 

“ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ”, VІ Всеукраїнська науково-методична конференція, СДПУ ім.А.Макаренка, 24 листопада 2021р 

Сотник І.В., викладач математики

“ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ”, Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО”, МОН,ДНУ” Інститут модернізації змісту освіти”,Спілка голів обласних рад директорів ЗФПО Київський фаховий коледж електронних приладів, 02.11.2021р.

Хроленко І.А., викладач хімії 

“ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ – КАРТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  КУРСУ ХІМІЇ В ЗФПО”, ІІ Всеукраїнська заочна наукова конференція “Освітні та наукові вимір природничих наук”, СДПУ, 08 грудня 2021 р.

Мельникова І.В., викладач біології та географії

“РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В ЗФПО”, ІІ Всеукраїнська заочна наукова конференція “Освітні та наукові вимір природничих наук”, СДПУ, 08 грудня 2021 р.

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисцплін

  1.   Семеног О.М., Пономаренко Н.П. Мова і мовлення у професійній діяльності фахівця. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 2021 року)
  2.   Пономаренко, Н. П. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців з журналістики: теорія і практика: монографія 2021р.
  3.   Пономаренко Н., Скороходова Л., Столбцова А. Соціальні мережі для бізнесу – яку платформу обрати?// Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021.

Павленко В.В., викладач нарисної геометрії

Павленко В.В..Фахове видання. Журнал інженерних наук.

Verbovyi A., Khomenko V., Neamtu C., Pavlenko V., Cherednyk M., Vashyst, B., Pavlenko I. (2021). Parameter identification of nonlinear bearing stiffness for turbopump units of liquid rocket engines considering initial gaps and axial preloading. Journal of Engineering Sciences, Vol. 8(2), pp. D6–D11, doi: 10.21272/jes.2021.8(2).d2.