МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
 1. Документи приймальної комісії
 2. Результати вступних іспитів
 3. Рейтингові списки
 4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
 5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»druk

Галузь знань – 18 «Виробництво та технології»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – технік-технолог

Форма навчання – денна

Базові підприємства - ТОВ «Гуала Кложерс Україна»,АТ «Технологія», Видавництво «Еллада», ТОВ «Фавор», ТД «Папірус»

Термін навчання – 3 роки 5 місяців на базі базової загальної середньої освіти

2 роки 5 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Підготовка фахівців на спеціальності ведеться за навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста.

Під час навчання студенти проходять навчальну, технологічну і переддипломну практики на поліграфічних підприємствах міста та області.

На навчальній практиці студенти отримують практичні знання з додрукарських процесів (виготовлення монтажів, друкарських форм) та друкарських процесів (підготовка основних і допоміжних матеріалів та друкарської машини до друкування, процес друкування, оздоблення продукції).

На технологічній практиці студенти вивчають технологію сучасних друкарських процесів на підприємствах міста та отримують кваліфікацію друкаря 2-3 розрядів.

На переддипломній практиці студенти проходять етап стажування по виконанню професійних обов’язків техніка-технолога друкарських процесів та збирають необхідний матеріал для виконання дипломного проекту.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати на поліграфічних підприємствах міста і області різної форми власності на посадах:

Техніка-технолога:

 • розробляє технологічні процеси для: високого, офсетного, флексографічного, трафаретного, глибокого друку;
 • нормує затрати поліграфічних матеріалів;
 • нормує кількість часу на виготовлення поліграфічної продукції;
 • володіє технологією кольоровідтворення;
 • розробляє технологію брошурувально-палітурних процесів;
 • виконує необхідні економічні розрахунки для визначення ефективності роботи дільниці;
 • бере участь в затвердженні дизайну на різну поліграфічну продукцію;
 • виконує необхідні технологічні розрахунки для комп’ютерної додрукарської підготовки продукції до друку.

Робітника:

може працювати на найсучаснішому обладнанні поліграфічних підприємств в якості:друкаря, монтажиста, копіювальника та різальника на різальних машинах.