МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
  1. Документи приймальної комісії
  2. Результати вступних іспитів
  3. Рейтингові списки
  4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
  5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

5 грудня 2019 року на базі Машинобудівного коледжу СумДУ відбулось обласне методичне засідання викладачів соціальних дисциплін та правових знань.  В центрі уваги учасників - питання  використання оптимальних форм та методів організації освітньої діяльності у ході викладання дисциплін соціального циклу. Засідання розпочалось з виступу начальника Центру міжнародних зв’язків СумДПУ  ім. А.С. Макаренка  канд. філ. н. Сергія Сергійовича Дєнєжнікова, який розповів про основні тенденції розвитку науки у ХХІ столітті, зокрема, наголосив роль і місце соціально-гуманітарного знання в системі NBICS-конвергенції.

Учасники методичного об’єднання  ознайомились з новітнім трендом українського освітнього простору – системою дуальної освіти на прикладі Центру дуальної освіти Машинобудівного коледжу СумДУ.

Засідання проходило у формі «круглого столу», що дало можливість обговорити актуальні питання застосування нових форм і методів роботи в ході підготовки студентів до ДПА з історії України, у формі ЗНО та підготовки до обласної олімпіади з історії України.