МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
  1. Документи приймальної комісії
  2. Результати вступних іспитів
  3. Рейтингові списки
  4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
  5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої та першої категорії, серед яких викладачі-методисти, старші викладачі, відмінники освіти України, заслужені працівники освіти України. До проведення занять залучаються працівники професорсько-викладацького складу базового ВНЗ, основна частина яких має наукові ступені та вчені звання, та провідні фахівці з підприємств міста.

Кадрове забезпечення

Усі викладачі мають відповідну фахову освіту та постійно підвищують свою кваліфікацію на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету або обласного інституту післядипломної освіти.