МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
  1. Документи приймальної комісії
  2. Результати вступних іспитів
  3. Рейтингові списки
  4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
  5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

image002

   Спеціальність 136 «Металургія»

   Галузь знань 13 Механічна інженерія

   Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

   Кваліфікація: технік – технолог

   Форма навчання – денна

   Термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.

    2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

 

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу продовжити навчання в СумДУ на 3 курсі денної форми навчання  для здобуття освітнього рівня бакалавра або магістра.

У навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка, інтерактивні методи навчання, вивчаються сучасні новітні технології виготовлення відливок.

Під час навчання студенти проходять навчальну, технологічну і переддипломну практики.

Навчальна практика здійснюється в навчально-виробничих майстернях коледжу, де студенти набувають навички слюсарних та верстатних робіт.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на підприємствах машинобудівної галузі міста, області, країни.

На технологічній практиці студенти вивчають технологічні процеси ливарного виробництва, працюють на робочих місцях і отримують 2-3 розряди з робочих професій плавильника, формувальника, лаборанта та ін.

На переддипломній практиці студенти проходять стажування на посадах майстра, техніка-технолога дільниці цеху та контрольного майстра відділу технічного контролю та збирають необхідний матеріал відповідно до теми дипломного проекту.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати на машинобудівних підприємствах різної форми власності на посадах:

  • техніка-технолога управління головного металурга – розробляє технологічні процеси виготовлення відливок;
  • техніка-технолога ливарного цеху – впроваджує технологічні процеси в цехах;
  • техніка –лаборанта –проводить контроль основних властивостей формувальних матеріалів і сумішей, механічних властивостей матеріалів, контролює хімічний склад металів і сплавів;
  • майстра виробничої дільниці – організовує роботу дільниці ливарного цеху, керує роботою підпорядкованих йому бригад робітників;
  • контрольного майстра бюро технічного контролю – організовує контроль якості продукції і керує роботою контролерів цеху.

Випускники коледжу можуть працювати також в стоматологічних та ювелірних майстернях і т.п.