МК СумДУ

prujmalna1

 Приймальна комісія: (0542) 25-20-45, 25-21-36 ua Flag of the United Kingdom  

Підготовка фахівців

На першому курсі, незалежно від спеціальності, всі студенти вивчають дисципліни загальноосвітнього циклу, здобуваючи при цьому повну загальну середню освіту. Для найбільш здібних і талановитих студентів у навчальному закладі розроблені інтегровані навчальні плани підготовки молодших спеціалістів, які дозволяють під час навчання у коледжі опанувати дисципліни І-ІІ курсів відповідних факультетів Сум ДУ і перейти на старші курси університету без проходження зовнішнього незалежного тестування для подальшого навчання. Така схема ступеневої підготовки бакалаврів дозволяє суттєво підвищити якість підготовки майбутніх фахівців та скоротити термін підготовки бакалаврів.

Для студентів спеціальностей 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лінія», 5.05050311 «Хімічне і нафтове машинобудування», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів», починаючи з другого курсу, здійснюється ступенева підготовка бакалаврів і підготовка молодших спеціалістів.

Студенти спеціальностей 5.03030301 «Видавнича справа та редагування», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» з першого курсу навчаються за навчальними планами ступеневої підготовки бакалаврів, а студенти спеціальності 5.05150101 «Друкарське виробництво» навчаються тільки за навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста.