Навчально-методичні матеріали спеціальних дисциплін

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05040201 «ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05010101 «ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050401 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05150101 «ДРУКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05050311 «ХІМІЧНЕ І НАФТОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05050302 «ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ ТА АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03030301 «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»