МК СумДУ

prujmalna1

 Приймальна комісія: (0542) 25-20-45, 25-21-36 ua Flag of the United Kingdom  

Підготовчі курси

Підготовчі курси коледжу працюють з метою надання допомоги абітурієнтам у підготовці до вступних іспитів.
Для абітурієнтів м. Суми працюють очні підготовчі курси з різним терміном навчання: чотиримісячні (січень-квітень) та десяти денні (липень). Групи формуються у грудні та червні.


Слухачі підготовчих курсів опановують:

  • 48 годинну програму з історії України і 48 годинну програму з української мови, якщо вони будуть вступати на спеціальність 061 “Журналістика”;
  • 104 годинну програму з математики,48 годинну програму з української мови – для всіх інших спеціальностей. 

Заняття проводять викладачі коледжу і провідні викладачі міських шкіл. На заняттях цілеспрямовано ведеться підготовка слухачів для здачі письмових вступних екзаменів. Підсумок підготовчих курсів – написання слухачами підсумкових контрольних робіт з відповідних дисциплін.

Слухачі очних курсів, які за наслідками виконання підсумкових контрольних робіт отримали позитивну кількість балів, отримують свідоцтво встановленого зразка про закінчення підготовчих курсів, що може додаватись до основних документів при вступі.

Для вступників 2016 року: Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796, абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання на підготовчих курсах Машинобудівного коледжу СумДУ і вступають на перший курс коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст можуть нараховуватися додаткові бали при вступі на спеціальності:


- 133  «Галузеве машинобудування» за освітніми програмами «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» та «Хімічне і нафтове машинобудування»;

- 136 «Металургія»;

- 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»;

- 186 «Видавництво та поліграфія».

Нарахування додаткових балів здійснюється за наслідками підсумкової контрольної роботи з математики після закінчення підготовчих курсів за 152-годиною програмою таким чином:

Кількість балів за результатами підсумкової атестації з профільного предмету (математика) Додаткова сума балів
7 0,7
8 1,1
9 1,4
10 1,8
11 1,8
12 1,8