МК СумДУ

prujmalna1

 Приймальна комісія: (0542) 25-20-45, 25-21-36 ua Flag of the United Kingdom  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 249-л від «19» березня 2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:

Голова комісії: Нечаєв Василь Павлович – доцент кафедри технології машинобудування Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», кандидат технічних наук;

Член комісії: Гордєєва Тетяна Валеріївна – голова циклової комісії дисциплін технології машинобудування та обробки матеріалів Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», викладач вищої категорії;

розглянула подану Машинобудівним коледжем Сумського державного університету акредитаційну справу та провела безпосередньо в навчальному закладі у період з 03 по 05 квітня 2018 року експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації молодших спеціалістів спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

У ході перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією освітнього процесу, його методичним забезпеченням, оцінила рівень знань студентів, проаналізувала науково-педагогічний потенціал, вивчила стан навчально-матеріальної бази коледжу.

У процесі аналізу:

-       вивчені матеріали самоаналізу спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», підготовлені цикловою комісією спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;

- перевірені документи навчального закладу, що підтверджують загальні відомості про коледж;

- здійснений аналіз комплексних контрольних робіт з дисциплін - історія України, культурологія, іноземна мова (за професійним спрямуванням), нарисна геометрія та інженерна графіка, основи управління виробництвом та менеджмент, інформатика і обчислювальна техніка, обробка металів різанням, верстати та інструменти, металорізальні верстати та автоматичні лінії, технологія машинобудування, проведених цикловою комісією у процесі самоаналізу;

- проведено аналіз курсових проектів та курсових робіт студентів;

- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи;

- проведено аналіз фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів.

Експертна комісія безпосередньо в лабораторіях коледжу ознайомилася з методикою організації та проведення лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК», «Системи ЧПК в механічній обробці» (викладач Лобов С.В.) та «Технологія машинобудування» (викладач Несвіт О.М), які є комплексними, виконуються кожним студентом для заданої за варіантом деталі з візуалізацією на екрані монітора або встановленої на верстаті системи ЧПК. На одній роботі вибудовується основа для наступної, і це дозволяє зміцнювати міжпредметні зв’язки та заохочує студентів навчитися виконувати комплекс технологічних дій, що виконує технік - технолог - програміст на підприємстві та використати набуті практичні навички при виконанні робіт на працюючому обладнанні (верстаті 6Р13Ф3 з системою ЧПК «WL4M» та верстаті 16К20Т1 з системою ЧПК «Електроніка НЦ-31») у верстатних лабораторіях коледжу.

Під час перевірки відбувся плідний діалог з експертами комісії - рекомендації перевіряючих буде втілено в навчальний процес до початку нового навчального року.

image002

image004

image006

image008

Ви тут: Головна Новини ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Ми у соціальних мережах

Наші контакти

З Понеділка по П’ятницю з 8.15-17.15

Email: info@mk.sumdu.edu.ua