МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кабінети і лабораторії

Матеріальна база коледжу складається з чотириповерхового навчального корпусу, двохповерхового лабораторного корпусу, гуртожитку, розрахованого на проживання 240 студентів, навчально-виробничих майстерень, спортивних майданчиків.

У навчальному корпусі розміщені:

  • комп’ютеризована бібліотека з книжковим фондом 75506 екземпляри і читальною залою, у якій обладнано чотири комп’ютеризованих робочих місця для читачів з виходом в мережу Internet;
  • актова зала на 280 місць;
  • конференційна зала на 70 місць;
  • спортивна зала площею 288 м2;
  • тренувальна зала площею 288 м2 (зал карате-до, зал кікбоксингу, тренажерна зала з сучасними тренажерами);
  • їдальня на 100 місць, буфет;
  • 3 лекційні аудиторії.

Кабінети і лабораторії коледжу мають сучасний дізайн, нові меблі, необхідну наочність,оснащені аудіо-відео технікою.
Комп’ютерний парк коледжу – 108 машин, з яких 100 – сучасні персональні комп'ютери, розташовані у шести класах, об'єднані у локальну мережу з прямим виходом у мережу Internet.

До обладнання кожного комп’ютерного класу входить сканер та мережний принтер. Розмножувальна техніка комп’ютерного центру складається з двох копіювальних апаратів формату А3 і А4 та кольорового плотеру формату А1, на якому студенти інженерних спеціальностей роздруковують графічну частину курсових і дипломних проектів.
Комп’ютерна техніка широко використовується у навчальному процесі для практичних та лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи викладачів і студентів коледжу.

Графік роботи кожного комп’ютерного класу передбачає самостійну роботу студентів і викладачів. Це дає можливість студентам і викладачам коледжу за допомогою системи Інтернет знайомитися з сучасними нормативно-правовими актами, новинками літератури за фахом тощо.

У роботі комп’ютерного центру використовується ліцензійнепрограмне забезпечення загального та спеціального призначення, програми, що розроблені студентами коледжу. Організовано поточне технічне та сервісне обслуговування комп’ютерної техніки.

Для вирішення управлінських і організаційних задач створена адміністративна мережа з 16 ПЕОМ, яка об’єднує навчальний відділ, бухгалтерію, відділ кадрів, завідувачів відділень, заступників директора та керівника навчального закладу. Бухгалтерія коледжу має свою локальну мережу, яка є складовою адміністративної, використовує ліцензійне програмне забезпечення – 1С бухгалтерія, що дозволяє в позаурочний час організовувати курси вивчення означеного програмного забезпечення для всіх бажаючих.