Академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій: підвищення кваліфікації викладачів МФК СумДУ

Принагідно до днів науки викладачі МФК СумДУ долучилися до курсів підвищення кваліфікації для науково-педагогічних та педагогічних працівників за програмою «Академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій» (12.05.2022р.-20.05.2022р.), що відповідають Постанові Кабінету Міністрів України №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Для діалогу були винесені актуальні теми в розрізі мети курсів:

  • «Академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій» (О. Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка);
  • «Академічна культура сучасного дослідника: теоретичний і практичний аспекти» (М. Вовк, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);
  • “Формування культури академічної доброчесності: навички якісного академічного письма” (В. Козлова, завідувач кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка);
  • “Академічна доброчесність та науковий фейк (Н. Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»);
  • “Коучинг як вихід із безвихідних ситуацій” (М. Ячменик, кандидат педагогічних наук, ст.викладач кафедри української мови і літератури, керівник Центру якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка);
  • “Проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри освітніх проєктів в умовах воєнного стану” (М.Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Кожне заняття проєктували з метою надати практичні поради стосовно науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій.