ЗНАЙОМТЕСЬ, PROJECT MANAGER: ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ.

На заняттях з «Управління ІТ-проектами» студенти вивчають основні етапи реалізації проекту: від генерації ідеї до її втілення. Але окрім теоретичних навичок і вмінь, студент повинен зрозуміти принцип управління проектом. Успішність будь-якого проекту, чи то створення веб-сайту, чи то розробка прикладної програми, залежить від успіху команди, яка над ним працює. Якою буде ця команда, які стосунки складуться в колективі, хто і за що буде відповідати залежить безпосередньо від менеджера проекту.

Разом зі спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» було проведено відкритий захід Workshop «KANBAN», щоб зрозуміти та визначити рівень знань студентів.

KANBAN – це популярний підхід до реалізації agile-розробки ПЗ.

Ціль методу є обговорення продуктивності в режимі реального часу і повну прозорість робочих процесів. Етапи роботи візуально представлені на kanban-дошці, що дозволяє членам команди бачити стан кожного завдання в будь-який момент часу.

Студентів було поєднано в дві команди, кожна з яких визначала ролі та відповідальність учасників. Розігрування кількості завдань на рівні розробки, дизайну чи тестування відбувалося за допомогою ігрового кубика.

Безперечно, що відповідальним за проект є Project Manager, але й робота команди також впливає на результат. Робота над проектом розпочиналась на 9 день від її реалізації. Кожний новий день вносив певні корективи, на які команда повинна реагувати та змінювати розподіл ресурсів.

Ця гра дає можливість команді автономію і самоорганізованість, за успіх чи невдачу вона відповідає як єдине ціле. Провал не звалилася на ледачого розробника або неуважного тестувальника, який відповідає даній ролі. Кожне завдання має вагу – зазвичай це час, який потрібно на рішення. Команда сама оцінює вагу всіх завдань, тому якщо проект незакінчений в термін, винна команда. Робота команди проводиться на основі ігор і симуляцій, включає теоретичні матеріали, практичні приклади, групову роботу над кейсами для розробки власних Kanban-систем для застосування на практиці.

Основною метою застосування таких методів у процесі вивчення дисципліни є створення комфортних умов навчання, в яких усі студенти взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем, доведення, аргументування власного погляду, тобто відбувається взаємодія не лише викладача і студента, а й між собою, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок.