МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Спеціальність 122 «Комп`ютерні науки та інформаційні технології» iform

Галузь знань-12 Інформаційні технології
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст
Кваліфікація - технік-програміст
Форма навчання - денна
Термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.
2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів на спеціальності ведеться за двома напрямами:

  • за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу продовжити навчання в СумДУ на 2 та 3 курсі денної форми навчання  для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста або магістра;

У навчальному процесі застосовується сучасна комп'ютерна техніка, технічні засоби навчання, вивчаються новітні технології створення програмних продуктів.
Під час навчання студенти проходять навчальну і переддипломну практики.

Навчальна практика проходить в комп'ютерному центрі коледжу, студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок спеціаліста із забезпечення ефективної експлуатації засобів обчислювальної техніки, приймання, обробки і передавання інформації за допомогою прикладного програмного забезпечення.
Переддипломна практика проходить на підприємствах, в організаціях, установах, що характеризуються наявністю досвідчених фахівців і новітнього комп'ютерного обладнання, студенти набувають практичних навичок і досвіду відповідно до профілю обраної ними спеціальності.
Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати в промисловості, банківських установах, торгівельних організаціях, навчальних закладах.

Отримана спеціальність дає можливість виконувати такі професійні обов'язки і обіймати посади:

  • техніка-програміста - виконує роботу із забезпечення механізованого та автоматизованого оброблення інформації, розроблення технології рішення економічних та інших задач виробничого і науково-дослідного характеру;
  • техніка обчислювального центру - виконує роботу із забезпечення ефективної експлуатації засобів обчислювальної техніки, приймання і передавання інформації обчислювального центру;
  • інженера з обслуговування комп'ютерних мереж - проводить тестові перевірки і профілактичні огляди устаткування, бере участь у проведенні профілактичного і поточного ремонту;
  • фахівця розробки Web-сайтів - розробляє web-інтерфейси до баз даних, створює динамічні web-сторінки і т.п.;
  • оператора обчислювальних машин - здійснює приймання та освоєння устаткування, модернізацію та удосконалення устаткування з урахуванням специфічних вимог виробництва;
  • фахівця з формування та управління електронними базами даних - здійснює проектування систем оброблення даних і управління базами даних.