МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Спеціальність 122 «Комп`ютерні науки» 

Галузь знань-12 Інформаційні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік-програміст

Форма навчання – денна

Термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.

                                2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Випускники коледжу мають право продовжити навчання за скороченим терміном у СумДУ на спеціальностях:

 • Інформаційні технології проектування (ІТП);
 • Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ);
 • Інформатика;
 • Кібербезпека.

У навчальному процесі застосовується інноваційні методи навчання, з використанням онлайн-технологій, сучасна комп'ютерна техніка, технічні засоби навчання, вивчаються новітні технології створення програмних продуктів.
Під час навчання студенти проходять навчальну і переддипломну практики.

Випускники спеціальності знають:

 • основи розробки програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування;
 • фізичні і математичні моделі сучасної комп'ютерної техніки, комп'ютерних мереж і систем;
 • елементи управління ІТ-проектами;
 • методи створення комп’ютерного та web-дизайну;
 • управління адміністрування баз даних.
 • основи сучасних технологій захисту інформації в комп'ютерних системах. 

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати в промисловості, банківських установах, торгівельних організаціях, навчальних закладах.
Отримана спеціальність дає можливість виконувати такі професійні обов'язки і обіймати посади:

 • Тестувальник ПЗ (Test Engineer/QA/ТА);
 • Розробник програмного забезпечення (Software developer);
 • Веб-розробник (Web developer);
 • Мобільний розробник (Mobile developer);
 • Архітектор бази даних (Database architect);
 • Системний адміністратор (System Administrator);
 • Менеджер IT-проекту (IT Project manager).

Facebook