МК СумДУ

Приймальна комісія: (0542) 25-20-45, 25-21-36 ua Flag of the United Kingdom

 

Спеціальність 5.05050311 «Хімічне і нафтове машинобудування»

Спеціальність 5.05050311 «Хімічне і нафтове машинобудування»himmash

Галузь знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік – механік

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за двома напрямами:

  • за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу продовжити навчання в СумДУ на 3 курсі денної форми навчання або на 4 курсі заочної та вечірньої форми навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста або магістра;
  • за навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста.

Під час навчання студенти проходять навчальну, технологічну і переддипломну практики.

Навчальна практика здійснюється в навчально-виробничих майстернях коледжу, де студенти набувають навички слюсарних та верстатних робіт.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на підприємствах машинобудівної галузі міста, області, країни.

На технологічній практиці студенти вивчають технологічні процеси заготівельних, механоскладальних та зварювальних виробництв, працюють на робочих місцях і отримують 2-3 розряди з робочих професій контролера, слюсаря-складальника, розмітника, зварювальника, котельника та інші.

На переддипломній практиці студенти проходять стажування на посадах майстра, техніка-технолога, техніка-конструктора, контрольного майстра відділу технічного контролю та збирають необхідний матеріал для виконання теми дипломного проекту.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати на машинобудівних підприємствахрізної форми власностіна посадах:

  • техніка-конструктора управління головного конструктора - розробляє робочі креслення машин і апаратів та їх елементів середнього рівня складності, виконує необхідні інженерні розрахунки на основі сучасного програмного забезпечення;
  • техніка-технолога управління головного технолога- розробляє технологічні процеси на механоскладальні операції машин і апаратів середнього рівня складності;
  • техніка-технолога управління головного зварювальника- розробляє технологічні процеси на заготівельні, складальні операції зварювання;
  • техніка-технолога цеху- впроваджує у виробництво технологічні процеси, слідкує за технологічною дисципліною та забезпечує технологічні процеси оснащенням;
  • техніка-лаборанта центральної заводської лабораторії - проводить механічні випробування матеріалів, металографічні дослідження зразків, аналіз якості з’єднання зварюванням та дослідження корозійних процесів у металах;
  • майстра виробничої дільниці - організовує виробництво на дільниці, керує роботою підпорядкованих йому бригад робітників.
  • контрольного майстра бюро технічного контролю цеху – організовує контроль якості продукції і керує роботою контролерів цеху.

Базові підприємства: ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе», АТ «Сумський завод «Нансосенергомаш»», ПАТ «Укрросметал» та ін.

Ви тут: Головна Спеціальності Спеціальність 5.05050311 «Хімічне і нафтове машинобудування»

Ми у соціальних мережах

Наші контакти

З Понеділка по П’ятницю з 8.15-17.15

Email: info@mk.sumdu.edu.ua