МК СумДУ

prujmalna1

 Приймальна комісія: (0542) 25-20-45, 25-21-36 ua Flag of the United Kingdom  

Про проведення акредитаційної експертизи

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 191-л від 06 березня 2018р. «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:

Голова комісії: Мікульонок Ігор Олегович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Член комісії: Насальський Віктор Анатолійович – викладач вищої категорії, голова циклової комісії транспортних технологій та двигунів внутрішнього згорання Харківського машинобудівного коледжу;

у період з 03 по 05 квітня 2018 року розглянула подану Машинобудівним коледжем Сумського державного університету (МК СумДУ) акредитаційну справу та провела безпосередньо в навчальному закладі експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації молодших спеціалістів спеціальності 5.05050311 Хімічне і нафтове машинобудування (133 Галузеве машинобудування: Хімічне і нафтове машинобудування).

У процесі аналізу:

- вивчені матеріали самоаналізу спеціальності 5.05050311 Хімічне і нафтове машинобудування (133 Галузеве машинобудування: Хімічне і нафтове машинобудування), підготовлені цикловою комісією спеціальності Хімічне і нафтове машинобудування;

- перевірені документи навчального закладу, що підтверджують загальні відомості про коледж;

- здійснений аналіз ККР з дисциплін - історія України, культурологія, іноземна мова (за професійним спрямування), вища математика, нарисна геометрія та інженерна графіка, основи управління виробництвом та менеджмент, обробка металів різанням, верстати та інструмент, основи промислової технології, гідравліка та основи теплотехніки, проведених цикловою комісією у процесі самоаналізу;

- проведено аналіз захисту курсових робіт студентами;

- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи;

- проведено аналіз фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів;

- проведено наради та співбесіди з викладачами, працівниками та студентами Машинобудівного коледжу СумДУ.

1

2

3

4

5 

Ви тут: Головна Новини Про проведення акредитаційної експертизи

Ми у соціальних мережах

Наші контакти

З Понеділка по П’ятницю з 8.15-17.15

Email: info@mk.sumdu.edu.ua